google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Areal av trekanter, firkanter og sirkel

Areal av trekanter, firkanter og sirkel

Arealet er et mål for hvor stor flate en figur dekker. Et areal kalles også for flatemål eller flateinnhold. 


Vi regner ut areal av ulike figurer på ulike måter
 
Areal av firkanter

 
 
 


Areal av firkanter 
Video kommer 

Areal av trekanter
Når vi regner areal av trekant må vi alltid huske på å dividere med 2. Hvis ikke får vi arealet av en firkant. 

 

Areal av trekanter
Video kommer


Areal av sirkler 

Formelen for å regne arealet av en sirkel er


Areal av sirkel
Video kommer

OPPGAVER  

Oppgave 1
 Regn ut arealet av kvadratet


Oppgave 2
 Regn ut arealet av rektangelet


Oppgave 3
Regn ut arealet av sirkelen

 

Oppgave 4
Regn ut arealet av trekanten


Oppgave 5 
Regn ut arealet av figuren. Hva kaller vi denne figuren?


Oppgave 6
Regn ut arealet av figuren. Hva kaller vi denne figuren?