google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Omkrets og areal av sammensatte figurer

Omkrets og areal av sammensatte figurer

Sammensatte figurer er figurer som er satt sammen av ulike geometriske figurer. Vi må bruke ulike metoder for å finne omkretsen og arealet av sammensatte figurer, men vi bruker det vi har lært om okrets og areal av alle geoetriske figurer.


Omkrets av sammensatte figurer 
Det er viktig at når vi ser en sammensatt figur, så må vi prøve å dele den opp i kjente geometriske figurer


Hvis vi ser på figuren over, ser vi at det er en sammensatt figur som består av et rektangel og en halv sirkel. 
For å finne omkretsen av figuren, må vi addere de tre sidene i rektangelet og omkretsen av en halv sirkel.Omkrets sammensatte figurer
Video kommer 


Areal av sammensatte figurer
Når vi skal regne ut areal av sammensatte figurer må vi prøve å finne ut hvilke geometriske figurer den består av. Deretter finner vi arealet av de ulike figurene den består av og legger de sammen.
Areal av sammensatte figurer
Video kommer OPPGAVER


Oppgave 1
Finn omkretsen og arealet til figurenOppgave 2
Finn omkretsen og arealet til figuren

Oppgave 3
Finn omkrets og areal til figurenOppgave 4
Finn arealet av figuren Oppgave 5
Finn arealet av den fargede figuren