google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Overflaten av romfigurer

Overflaten av romfigurer

Romfigurer er det samme som 3D-figurer. Disse figurene består av flater som er satt sammen


OVERFLATE 

Siden alle figurene er satt sammen av flater, kan vi enkelt regne ut overflaten av romfigurer. DIsse flatene regner vi ut arealet av og legger vi sammen arealet til alle disse flatene en romfigur består av, så har vi regnet ut romfigurens overflate 


Firkantet prisme


Et firkantet prisme ser slik ut:
Når vi bretter ut figurene ser vi tydelig overflaten av et firkantet prisme. 


I et slikt prisme er to og to sider like store. Det betyr at vi kan regne ut arealet avde tre ulike sidene og multiplisere med 2. Da får vi følgende formel:
Trekantet prisme


Et trekantet prisme ser slik ut:Vi regner ut overflaten på samme måte som ved et firkantet prisme, bare at nå er to av sidene trekanter. Så da må vi regne ut arealet av to trekanter og addere arealet av fire firkanter.Å regne overflaten av prisme:
Video kommerSylinder

En sylinder ser slik ut:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hvis vi bretter ut et prisme får vi følgende sider: 2 sirkler (bunn og topp) og et stort rektangel.
Overflaten blir arealet av 2 sirkler og arealet av et rektangel som er lengde multiplisert med høyden. Lengden har samme lengde som omkretsen av sirkelen (bunn/topp). Vi får da følgende regel:

Å regne overflaten av sylinder
Video kommerKjegle

En kjegle ser slik ut:

Hvis vi bretter ut en kjegle får vi en sirkel (undersiden) og en sirkelsektor:Vi får da følgende regel: 

Å regne overflaten av en kjegle
Video kommer

 

Kule 

En kule ser slik ut: 


Vi kan regne ut overflaten til en kule. Til dette har vi en spesiell formel:Å regne overflaten av en kule
Video kommer


Pyramide

En pyramide ser slik ut:
Hvis vi bretter ut en pyramide, får en firkant (bunn) og fire trekanter (sidene).


Skal vi regne ut overflaten av en pyramide, regner vi ut arealet av bunnen (lengde · bredde) og adderer arealet av trekantene  (grunnlinje · høyde / 2)   Å regne ut overflaten av en pyramide

Video kommerOPPGAVER