google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Statistikk og kildekritikk

Statistikk og kildekritikk

Statistikken kan «lyve». Det er lett å lage statisitkk slik at den passer til den meningen vi har. Derfor er det viktig å være kritisk og vurdere om tallene som brukes er riktige.

For å lage statestikken til sin fordel gjøres ofte følgende: 
  • «Trykke sammen» førstaksen 
  • «Strekke ut» andreaksen 
  • Bruke brutt andreakse 
  • Bruke liten hovedenhet på andreaksen 


OPPGAVER


Oppgave 1
Et parti ville vise at de hadde stor fremgang på det nye meningsmålingene. Etter at de la ut det første diagrammet av meningsmålingen fikk de beskjed om å rette det opp da det ga feilinformasjon.
Se nøye på diagrammene – hvilket søylediagram viser feil informasjon?  


Oppgave 2


I en stor bedrift er det 45 menn og 18 kvinner som er ledere

a) En person mener at det er for stor forskjell antall kvinnelige og mannlige ledere. Lag et diagram slik denne personen vil lage det

b) En annen person synes forskjellen i antall kvinnelige og mannlige ledere ikke er viktig. Lag et diagram slik denne personen vil lage det