google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Linjediagram

Linjediagram

Når vi studerer noe over tid bruker vi linjediagram for å vise resultatet. Linjediagram tegnes i et koordinatsystem. Vi setter alltid tiden/tidsperioden (klokkeslett, timer, dager, uker, måneder…), på førsteaksen (x-aksen)


Å lage et linjediagram 

OPPGAVER 

Oppgave 1

a) Hva kaller vi den vannrette aksen? 
b) Hva kaller vi den loddrette aksen?

Oppgave 2

Når bruker vi linjediagram?

Oppgave 3

Tabellen viser hvor mye Adam veide i sine første leveår


Lag et grafisk fremstilling (linjediagram) av opplysningene du finner i frekvenstabellen.


Oppgave 4

Da Sunniva ble født var hun 50 cm lang
Frekvenstabellen innholder opplysinger om hvordan hun vokste til hun ble 14 år. 


Lag et linjediagram som viser hvordan hun vokste


Oppgave 5

Selimas venninne Haleema har jobbet fire somre på rad i en pizzarestaurant. Frekvenstabellen viser  Haleemas lønnsvekst.


Lag et linjediagram som viser hvordan lønnen hennes vokste.