google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser

Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser

Når vi adderer eller subtraherer bokstavuttrykk med ulike potenser, kan vi kun trekke fra eller legge sammen de uttrykkene som består av like bokstaver og like potenser.

Video om Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser:

Video kommer


OPPGAVER

Oppgave 1

Regn ut


Oppgave 2

Regn ut


Oppgave 3

Regn ut


Oppgave 4

Regn ut