google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Kjennetegn ved ulike firkanter

Kjennetegn ved ulike firkanter

Du må kunne vite hva som kjennetegner de ulike figurene og hvordan du regner ut areal og omkrets.


Egenskaper ved ulike firkanter


En firkant består av to trekanter. Det betyr at vinkelsummen i en firkant må være 360
º

Kvadrat


Rektangel


Trapes


Parallellogram


RombeOPPGAVER


Oppgave 1

Hva slags geometrisk figur er dette. Begrunn svaret ditt.