google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Likninger med to ukjente - grafisk løsning

Likninger med to ukjente - grafisk løsning

Vi kan også løse et likningssett grafisk. Da må vi gjøre om likningen til funksjoner ved å finne ett uttrykk for y. Deretter tegner vi grafen til begge funksjonene i det samme koordinatsystemet. Koordinatene til skjæringspunktet mellom grafene er x-verdien og y-verdien som passer i begge likningene. Her kan vi også bruke Geogebra som et hjelpemiddel.



Eksempel:

Løs likningssettet grafisk:
x + y = 7
x - y = 1

Begynn med å lage en verditabell til hver funksjon:



Å løse en likning grafisk med geogebra:

Løs likningen grafisk ved hjelp av Geogebra:
3x + 2y = - 6
x + 2y = 2

Video kommer




OPPGAVER


Oppgave 1
Løs disse likningene grafisk i arbeidsboka di












Oppgave 2
Løs disse likningene grafisk i Geogebra










Oppgave 3
Løs disse likningene grafisk i Geogebra