google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Ulikheter

Ulikheter

I en likning har vi to uttrykk som er like store. I en ulikhet har vi to uttrykk som ikke er like store, altså ulike.I en ulikhet bruker vi tegnene < mindre enn, eller > større enn

Vi kan se på ulikheten x + 5 > 7
Her ser vi at dersom x = 5 eller x = 10, er venstre side i ulikheten større enn den høyre siden.
x = 2 gjør sidene like store. Løsningen til ulikheten er alle tall som er større enn 2, altså er det et område av tallinja som er løsningen.

x >2Eksempel 1

På Hauketo skole var det 239 elever i juni. Da skolen begynte igjen etter sommerferien, var det flere enn 250 elever på skolen.
Hvor mange elever hadde kommet i tillegg etter ferien?

I denne oppgaven kan vi ikke sette opp en vanlig likning fordi vi vet ikke nøyaktig hvor mange elever som hadde kommet i tillegg. Vi vet bare at det hadde blitt flere enn 250 elever til sammen.

Det var 239 elever på skolen før ferien. Vi sier at det har kommet x elever i tillegg etter ferien, slik at det tilsammen blir flere enn 250 elever. Da kan vi sette opp ulikheten slik:

x + 239 > 250

Vi flytter 239 over på høyre side og skifter samtidig fortegn:

x > 250 - 239
x > 11

Det vil si at det har kommet flere enn 11 elever i tillegg etter ferien.


Ulikheter (video)OPPGAVEROppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3
Oppgave 4
Løs ulikhetene og marker løsningen på en tallinje


REGEL VED MULTIPLIKASJON OG DIVISJON

Eksempel 2 (video)

Løs ulikheten:
-2x + 2 < 8


OPPGAVER

 

Oppgave 5

 
Oppgave 6

Oppgave 7