google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Lesekort - hvordan løse sammensatte oppgaver

Lesekort - hvordan løse sammensatte oppgaver

Dette er en fin gruppeaktivitet for å arbeide inn gode lesevaner når man skal løse matematikkoppgaver som er sammensatte og inneholder mye tekst. Målet er å automatisere lesestrategiene, slik at det senere gjøres på egenhånd ved løsning av tekstoppgaver.Elevene jobber i grupper på fire.
Alle på gruppen får utdelt et kort hver (4 ulike kort). Kortene har to sider. Den ene siden er for individuelt arbeid. Den andre siden er for gruppesamarbeid.
Alle får får utdelt hvert sitt kort på gruppe - hver elev har ulik oppgave.

Alle på gruppa får den samme oppgaven, en sammensatt oppgave med både tekst og bilder.

Alle elevene begynner med å skumlese oppgaven for deretter og jobbe med sin utdelte oppgave - den individuelle siden (lesekortet). Ca 5. min

Deretter skal gruppen jobbe sammen om den andre siden av kortet (siden for samarbeid). Gruppa diskuterer og jobber med hvert kort fra 1 - 4. Ca 5-10 min.

Oppgaven skal ikke regnes ut, men alle skal i løpet av dette arbeidet med lesekortene kunne vite hva de må gjøre for å kunne løse oppgaven. Fokuset på oppgavene er ikke svaret på regnestykkene, men hvordan finne løsningen på det oppgaven ber om ved forklaring av fremgangsmåte.

De fire ulike lesekortene


Kort 1: Finn signalordene.


Kort 2: Oppklaring av ord.


Kort 3: Tolking av illustrasjoner.


Kort 4: Planlegging av løsningsforslag.