google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Omkrets av trekanter, firkanter og sirkel

Omkrets av trekanter, firkanter og sirkel

Omkretsen av trekanter og firkanter er summen av sidene


Trekanter:

O = s1 + s2 + s3
 


Firkanter:


O = s1 + s2 + s3 + s4


Sirkel:

O = diameter · 3,14


For å forstå formelen for å finne omkretsen av en sirkel må vi vite hvorfor vi bruker pi.
Tallet pi, som vi runder av til 3,14, er nemlig så mange ganger diameteren går rundt sirkelen:Omkrets
Video kommerOPPGAVER

Oppgave 1 
Regn ut omkretsen av kvadratet

Oppgave 2
Regn ut omkretsen av rektangelet


Oppgave 3
Regn ut omkretsen av begge sirkelene
a)
b) 


 

Oppgave 4
Regn ut omkretsen av den likesidete trekanten