google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Regnerekkefølge med parentes og eksponent

Regnerekkefølge med parentes og eksponent

Noen regnestykker kan inneholde parentes og eksponent også. Da gjelder førlgende regler:
Video kommer


Huskeregel for regnerekkefølge:

Sang om PEMDAS - syng med :)
OPPGAVER


Oppgave 1
Regn ut
a) (5 + 9) · 2 =
b) 12 : (6 - 3) + 5 =
c) 7 + 8 : (4 - 2) =
d) 16 - 6 · (3 - 6) =
e) 22 - 8 + 4 · (3 + 6 : 2) =
f) 123 + 52 · 3 + (18 - 25) =
g) 74 : 2 + (25 : 5 + 12 : 3) =
h) 5 · 3 + 10 - (81 : 9) + (-12) =


Oppgave 2
Regn ut
a) (9 : 3) + 6 - 2=
b) 53· 2 - (16 : 4) + 3 =
c) 3 · (- 5) + 2=
d) (-2)+ 2=
e) 81 : 9 - 3=
f) (-4)+ 64 : 8 - 8=