google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Veien om 1 prosent

Veien om 1 prosent

Å gå veien om 1 prosent, gjør det enkelt å regne prosent som hoderegning

 


For å finne 1 % av et tall, dividerer vi tallet på 100. (Å dividere et tall på 100 er det samme som å flytte komma to plasser til venstre.) Deretter multipliserer vi svaret med prosenten.


Eksempel 1:


Eksempel 2:


Veien om 1 prosent


OPPGAVER

Oppgave 1

Finn 1 % av
a) 500 cm
b) 1 000 kr
c) 250 gram
d) 850 m
e) 1 550 kr


Oppgave 2

Gå veien om 1 prosent og regn ut 
a) Hva er 4 % av 200 kr?
b) Hva er 6 % av 500 kr?
c) Hva er 9 % av 600 kr?
d) Hva er 7 % av 300 kr?