google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver

Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver

Når vi regner med brøker som inneholder bokstaver, må vi kombinerer noen av reglene fra algebra med reglene som gjelder for brøkregning.Vi bruker de samme reglene for addisjon og subtraksjon av brøk, vi må ha fellesnevner. Så vi utvider brøken(e) slik at vi får lik nevner, og deretter adderer vi eller subtraherer.

Addisjon og subtraksjon av brøker med flere ledd i telleren 
Når vi skal legge sammen brøker hvor telleren består av flere ledd, er det viktig at vi setter parentes rundt leddene før vi gjør utregningene. Skal vi multiplisere med et tall, må vi huske på at alle leddene skal multipliseres med samme tall, derfor må vi sette parentes rundt.

Eksempel:

Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver
Video kommer
 

OPPGAVER  


Oppgave 1 


Oppgave 2