google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Faktorisering av uttrykk

Faktorisering av uttrykk

Når du skal multiplisere og dividere brøk med tall og bokstaver som inneholder algebrauttrykk, må du kunne faktorisere disse i tillegg til tall og bokstaver. Da ser du enkelt med en gang hva du kan forkorte før du multiplisere det som blir igjen.


Du skal først nå lære å faktorisere kun uttrykk, for du begynner å jobbe med mutliplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver 

Eksempel 1 


Eksempel 2 
Faktorisering av uttrykk
Video kommer 

OPPGAVER 

 

Oppgave 1
Faktoriser uttrykkene
Oppgave 2
Faktoriser uttrykkene


Oppgave 3
Faktoriser uttrykkene