google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Formlike figurer og forholdstall

Formlike figurer og forholdstall

Når to geometriske figurer har nøyaktig lik form, men ulik størrelse, sier vi at figurene er formlike. Hvis vi vet at to figurer er formlike, kan vi bruke det til å regne ut ukjente sider i figurene.


Disse to begrepene må du kunne:
Forholdstall 


Hvis vi vet at to figurer er formlike, kan vi bruke det til å regne ut ukjente sider i figurene. 

Forholdene mellom sidene i to formlike figurer er alltid likt. 
Det betyr at vi kan dividere sidene i den ene figuren med tilsvarende sider i den andre figuren og få det samme svaret. 
Dette svaret kaller vi for forholdstallet mellom de to figurene. Å regne ut forholdstallet mellom to formlike figurer:
Video kommer 

OPPGAVER