google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Søyle- og stolpediagram

Søyle- og stolpediagram

Før vi kan tegne et diagram må vi finne frekvensen (antallet) av hver observasjon og sette resultatet inn i en frekvenstabell. Tabellen viser da hvor ofte en observasjon forekommer.Frekvenstabell

 

Marie har gjennomført en undersøkelse og funnet ut at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven:

4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1
4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4

For å få bedre oversikt over observasjonene, har hun satt resultatet inn i en frekvenstabel:  Søylediagram /Stolpediagram

I et søylediagram/stolpediagram er resultatene satt opp som søyler ved siden av hverandre. Høyden på søylene marker forskjellen i verdi. Søylene tegnes som rektangler, og alle rektanglene i diagrammet skal være like brede og avstanden mellom dem skal være den samme. Vær nøyaktig! 


Å lage et søylediagram 
OPPGAVER

Oppgave 1

Forklar begrepene
a) Datamateriale
b) Frekvens og frekvenstabell
c) Diagram
d) Å føre statistikk


Oppgave 2

Hva er forskjellen på et søylediagram og stolpediagram?


Oppgave 3

Når bruker vi søyle-/stolpediagram?

Oppgave 4

Hanna vil lage en undersøkelse over hvilke skonummer elevene i klassen bruker. Hun spør alle i klassen og får følgende resultat:
36, 41, 42, 39, 43, 40 ,38, 39, 41, 41, 44, 36, 38, 38, 42, 37, 39, 40, 43, 37, 44, 42, 39, 38, 37

a) Sorter resultatene og sett demm inn  en frekvenstabell
b) Vis resultatene i et søylediagram


Oppgave 5

I en liten by ble valgresultatene ved stortingsvalget slik:
Lag et søylediagram som viser fordelingen av stemmene. La 1 cm på den loddrette aksen (andreaksen) være 50 stemmer.

Oppgave 6

Tap av menneskeliv under krigen i prosent av befolkningen i landet:
Norge: 0,3 %
USA: 0,2 %
Sovjet: 6 %
Jugoslavia: 10 %
Polen: 17 %
Jøder i Europa: 67 %

a) Framstill disse opplysningene i et søylediagram
b) Hvor mange jøder fantes det i Europa før 2. verdenskrig, når vi vet at ca 6 millioner døde under denne krigen?