google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Overflate og volum av pyramide

Overflate og volum av pyramide

En pyramide er en romfigur som består av en grunnflate med trekanter opp fra hver av sidene. En pyramide kan generelt defineres som en romfigur som går fra en geometrisk grunnflate opp i en spiss. Det vil si at en pyramide kan gå ut fra en trekant, en firkant eller hvilken som helst annen polygon (mangekant).

 


Overflate

Pyramider kan ha ulik grunnflate. Så derfor vil formelen for overflaten av en pyramide variere.Hvis vi har en pyramide med firkantet grunnflate vil formelen bli slik:


Volum

Hvis vi sammenlikner volumet av en pyramide med volumet av et rett prisme med den samme grunnflaten, vil pyramiden bare ha en tredjedel av volumet til prismen. Derfor er formelen lik formelen til et prisme, men dividert med 3

Å regne overflate og volum av en pyramide
OPPGAVER