google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Funksjoner

Funksjoner

  1. Koordinatsystem
  2. Verditabell og lineære funksjoner
  3. Proporsjonalitet
  4. Fra graf til funksjonsuttrykk
  5. Funksjoner i Geogebra
  6. Omvendt proporsjonal funksjon 
  7. Kvadratisk funksjon (annengradsfunksjon)
  8. Kvadratisk funksjon som en matematisk modell