google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Geometri

Geometri

Geometriske figurer

 1. Kjennetegn ved ulike trekanter
 2. Kjennetegn ved ulike firkanter
 3. Sirkel

Vinkler

Konstruksjon

 1. Linjer og punkter
 2. Konstruksjon av 60° 
 3. Konstruksjon av 90° 
 4. Halvering av vinkler
 5. Konstruksjon av normaler
 6. Konstruksjon av parallelle linjer
 7. Konstruksjon av trekanter
 8. Konstruksjon av kvadrat, rektangel og parallellogram
 9. Konstruksjon av vinkler som 22,5°, 37,5°, 67,5°, 75°, 120° og 150°
 10. Konstruksjon av tangent
 11. Konstruksjon av firkanter
 12. Konstruksjon av innskrevet sirkel i trekanter og kvadrater.
 13. Konstruksjon av omskrevet sirkel i trekanter og kvadrater
 14. Konstruksjon av sammensatte geometriske figurer
 15. Speiling, rotasjon og parallellforskyvning

Tegning i Geogebra

 1. Tegning av 60°
 2. Tegning av 90°
 3. Halvering av vinkler
 4. Nedfelling av normal fra et punkt
 5. Midtnormal til et linjestykke
 6. Tegne parallelle linjer
 7. Avsetting av mål
 8. Tegne trekanter
 9. Konstruksjonsforklaring

Formlikhet

 1. Formlike figurer og forholdstall
 2. Hvordan vet vi at to geometriske figurer er formlike?
 3. Formlike romfigurer
 4. Sammenligning av lengde-, areal- og volumforhold

Pytagoras

 1. Pytagoras læresetning
 2. Pytagoras setning og ukjent sidelengde i en rettvinklet trekant
 3. Pytagoras setning og 30°, 60°, 90° trekant
 4. Pytagoras setning og likebeint rettvinklet trekant