google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Tall og Algebra

Tall og Algebra

Tall:

 1. Multiplikasjon
 2. Divisjon
 3. Avrunding og overslag
 4. Negative tall
 5. Hva er et primtall?
 6. Primtallsfaktorisering
 7. Regnerekkefølge
 8. Regnerekkefølge med parentes og eksponent 
 9. Excel: Grunnleggende regneformler i Excel
 10. Problemløsningsoppgaver: Tekstoppgaver

Brøk:

 1. Utvide brøk og forkorte brøk
 2. Uekte brøk og blandet tall
 3. Å finne fellesnevner
 4. Addisjon og subtraksjon av brøk
 5. Multiplikasjon med brøk
 6. Divisjon med brøk
 7. Å trekke kvadratroten av en brøk
 8. Problemløsningsoppgaver: Brøk 

Forhold:

Prosent og promille:

 1. Hva er prosent?
 2. Brøk, desimaltall og prosent
 3. Prosenten av et tall
 4. Å finne prosenten
 5. Å finne det hele tallet
 6. Veien om 1 prosent
 7. Prosentvis økning
 8. Prosentvis minking (nedgang)
 9. Å finne prosenten når to størrelser sammenlignes
 10. Prosentpoeng
 11. Promille
 12. Brøk, desimaltall, prosent og promille
 13. Excel: Å regne med prosent i Excel

Potenser og røtter:

 1. Hva er potenser?
 2. Kvadrattall
 3. Kvadratrot
 4. Addisjon og subtraksjon av potenser
 5. Multiplikasjon og divisjon med potenser
 6. Tierpotenser
 7. Potenser med negativt grunntall
 8. Potens med eksponent lik 0
 9. Potenser med negativ eksponent
 10. Tall på standardform
 11. Å regne med tall på standardform
 12. Excel: Potenser og tall på standardform

Algebra:

 1. Å lage formler
 2. Å regne ut verdien av bokstavuttrykk
 3. Å trekke sammen bokstavuttrykk
 4. Å multiplisere uttrykk med både tall og bokstaver
 5. Å dividere uttrykk med både tall og bokstaver
 6. Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser
 7. Å løse opp parenteser
 8. Å multiplisere ett tall med et parentesuttrykk
 9. Å regne med brøkuttrykk med ett ledd i nevneren
 10. Faktorisering av uttrykk 
 11. Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver
 12. Multiplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver
 13. Å multiplisere to parenteser med hverandre
 14. 1. Kvadratsetning
 15. 2. Kvadratsetning
 16. Konjungatsetningen

Likninger:

 1. Hva er en likning?
 2. Addisjons- og subtraksjonsregelen ved likninger
 3. Multiplikasjonsregelen
 4. Divisjonsregelen
 5. Flere regler i samme likning
 6. Å sette prøve på svaret
 7. Likninger med parenteser
 8. Uoppstilte likninger
 9. Ulikheter
 10. Likninger med to ukjente - addisjonsmetoden
 11. Likninger med to ukjente - innsettingsmetoden
 12. Likninger med to ukjente - å sette prøve på svaret
 13. Likninger med to ukjente - grafisk løsning

Tallmønster

 1. Tallmønster
 2. Hva er figurtall?
 3. Trekanttall
 4. Firkanttall
 5. Fibonacci-tallfølgen
 6. Pascals talltrekant
 7. Det gylne snitt

Tekstoppgaver: